School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Sgiliau / Skills

 

Bydd tri sgil hanfodol yn treiddio trwy'r cwricwlwm newydd sef Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol.

Three essential skills will be woven throughout the new curriculum: Literacy, Numeracy and Digital Competency.

 

 

 

 

Yn gymorth i'r plant gofio pa sgiliau maent yn eu datblygu yn ystod eu gwersi, mae gennym Archarwyr y Sgiliau!

To help the children remember which skills they are developing in their lessons, we have the Skills Superheroes!

 

Archarwyr y Sgiliau

The Skills Superheroes

Top