School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Staff yr Ysgol / School Staff

Pennaeth Head Teacher - Mr R O'Neil

 

Dirprwy Bennaeth / Cwricwlwm Deputy Head Teacher / Curriculum - Miss S Williams

CADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) ALNCo (Additional Learning Needs) - Miss R Jones

Arweinydd Cam Cynnydd 1 a 2 Progression Step 1 and 2 Leader Mrs L Morrish

Arweinydd Asesu Assessment Leader Mr E Jones

 

Cam Cynnydd 1 Progression Step 1

Dosbarth 1 - Meithrin Nursery - Mrs A Hurst / Mrs C Critchell

Dosbarth 2 - Derbyn Reception - Miss H Thomas

 

Cam Cynnydd 2 Progression Step 2

Dosbarth 3 - Blwyddyn 1 a 2 Year 1 and 2 - Mrs E Burrows

Dosbarth 4 - Blwyddyn 2 Year 2 - Mrs L Morrish

Dosbarth 5 - Blwyddyn 3 Year 3 - Mr E Jones

Dosbarth 6 - Blwyddyn 3  Year 3 - Mrs A Jenkins

 

Cam Cynnydd 3 Progression Step 3

Dosbarth 6 - Blwyddyn 4 Year 4 - Mrs A Jenkins

Dosbarth 7 - Blwyddyn 4 Year 4 - Mrs S Flower

Dosbarth 8 - Blwyddyn 5 Year 5 - Miss S Williams

Dosbarth 9 - Blwyddyn 6 Year 6 - Miss R Jones

 

CPA PPA  Mrs C Critchell

Arweinydd Ymyraethau Leader of Interventions - Mrs C Griffiths

Cynorthwyydd Ymyraethau Interventions Assistant - Mr D Krieger

 

Cynorthwyydd Addysgu Teaching Assistant - Mrs C Terrell

Cynorthwyydd Addysgu Teaching Assistant - Mrs J Smith

Cynorthwyydd Addysgu Teaching Assistant - Mrs L Jones

Cynorthwyydd Addysgu Teaching Assistant - Mr D Jones

Cynorthwyydd Addysgu Teaching Assistant - Miss R Shephard

 

Cynorthwyydd Dosbarth Classroom Assistant - Mrs C Cowles

 

Cynorthwyydd Un i Un One to One Support Mrs J Smith

Cynorthwyydd Un i Un One to One Support Mrs C Cowles

 

Clerc yr Ysgol School Clerk Mrs S Krieger

 

Goruchwylydd y Neuadd Ginio Lunch Hall Supervisor Mr D Krieger

Goruchwylydd y Neuadd Ginio Lunch Hall Supervisor Mrs C Terrell

Goruchwylydd y Neuadd Ginio Lunch Hall Supervisor Mrs L Jones

Goruchwylydd y Neuadd Ginio Lunch Hall Supervisor Mrs C Cowles

Goruchwylydd y Neuadd Ginio Lunch Hall Supervisor Mrs V Thompson

Goruchwylydd y Neuadd Ginio Lunch Hall Supervisor Mrs G Clatworthy

 

Cogyddes yr Ysgol  School CookMrs J Goodridge

Cynorthwyydd y Gegin  Kitchen Assistant Mrs M Gibbs

 

Gofalwr Caretaker Mr A Pritchard

Top