School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Staff yr Ysgol / School Staff

Tîm mawr hapus o staff cydwybodol sydd yn yr ysgol.  

We are one big, happy and hard-working team.

Aelod o Staff

Staff Member

Cyfrifoldebau

Responsibilities

Mr R O'Neil

Pennaeth

Head Teacher

Miss S Williams

Dosbarth 7

Dirprwy Bennaeth

Deputy Head Teacher

Mrs L Morrish

Dosbarth 5

Uwch Arweinydd - Y Cyfnod Sylfaen

Senior Leader - The Foundation Phase

Mrs M Hulse

Dosbarth 10

Uwch Arweinydd - Asesu Ysgol Gyfan

Senior Leader - Whole School Assessment

Miss R Jones

Dosbarth 8

Uwch Arweinydd - Anghenion Dysgu Ychwanegol

Senior Leader - Additional Learning Needs

Mrs S Flower

Dosbarth 9

Athrawes

Teacher

Mrs A Jenkins

Dosbarth 6

Athrawes

Teacher

Mrs E Burrows

Dosbarth 4

Athrawes

Teacher

Mr E Jones

Dosbarth 3

Athro

Teacher

Miss H Thomas

Dosbarth 2

Athrawes

Teacher

Mrs A Hurst

Dosbarth 1

HLTA

CALU

Miss A Davies

Ysgol Gyfan / Whole School

HLTA - Cyfnodau CPA

CALU - PPA sessions

Mrs C Griffiths

Ysgol Gyfan / Whole School

Cynorthwywraig Ymyrraethau Llythrennedd a Rhifedd

Literacy and Numeracy Interventions Support

Miss C Price

Dosbarth 5

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mr D Jones

Dosbarth 4

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mrs C Hicks

Dosbarth 3

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Miss R Bevan

Dosbarth 3

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mrs L Jones

Dosbarth 2

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Miss S Powell

Dosbarth 1

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mrs J Smith

Dosbarth 2

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Miss G Richards

CA2 / KS2

Cynorthwyydd Addysgu CA2 ac Un i Un

KS2 and One to One Support Assistant

Mr D M Jones

CA2 / KS2

Cynorthwyydd Addysgu CA2

KS2 Support Assistant

Mrs S Krieger

Clerc yr Ysgol

School Clerk

Mr C Cox

Gofalwr

Caretaker

Mrs C Cowles

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Miss T Evans

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Miss A Davies

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Mrs G Clatworthy

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Mrs J Hares

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Miss B Edwards

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

 

Top