School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Staff yr Ysgol / School Staff

 

Aelod o Staff

Staff Member

Cyfrifoldebau

Responsibilities

Mr R O'Neil

Pennaeth

Head Teacher

Miss S Williams

Dosbarth 8

Dirprwy Bennaeth - Datblygu'r Cwricwlwm

Deputy Head Teacher - Curriculum Development

Mrs L Morrish

Dosbarth 4

Uwch Arweinydd - Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen

Senior Leader - The Foundation Phase Leader

Miss R Jones

Dosbarth 9

Uwch Arweinydd - Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

Senior Leader - Additional Learning Needs

(ALNCo)

Mrs S Flower

Dosbarth 7

Athrawes

Teacher

Mrs A Jenkins

Dosbarth 6

Athrawes

Teacher

Mr E Jones

Dosbarth 5

Uwch Arweinydd - Asesu Ysgol Gyfan

Senior Leader - Whole School Assessment

Mrs E Burrows

Dosbarth 3

Athrawes

Teacher

Miss H Thomas

Dosbarth 2

Athrawes

Teacher

Miss A Davies

Dosbarth 1

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Higher Level Teaching Assistant (HLTA)

Mrs A Hurst

Dosbarth 1

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Higher Level Teaching Assistant (HLTA)

Mrs C Griffiths

Ysgol Gyfan / Whole School

Cynorthwywraig Ymyrraethau Llythrennedd a Rhifedd & ELSA

Literacy and Numeracy Interventions Support & ELSA

Mrs C Critchell

Dosbarth 3

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mr D Jones

Dosbarth 2

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Miss R Bevan

CPA / PPA

Cynorthwyydd Addysgu

Teaching Assistant

Mrs L Jones

Dosbarth 4

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mrs J Smith

Dosbarth 1

Cynorthwyydd Addysgu'r CS

FPh Teaching Assistant

Mrs C Terrell

Dosbarth 1

 

 

Cynorthwyydd Addysgu  & ELSA

Teaching Assistant & ELSA

Mrs S Krieger

Clerc yr Ysgol

School Clerk

Mr A Pritchard

Gofalwr

Caretaker

Mrs C Cowles

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Mrs C Terrell

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Miss A Davies

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Mrs G Clatworthy

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Mrs C Critchell

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

Mrs V Thompson

Goruchwylydd y Neuadd Ginio

Dining Hall Supervisor

 

Top