School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Tafod Elai

Papur Bro Tafod Elái

Cyhoeddir Tafod Elai deng waith y flwyddyn.

Mae llu o ohebwyr yn danfon newyddion yn gyson ac fe’i ddosberthir yn eang yn yr ardal o Bontypridd i Lanhari a Tonyrefail i Bentyrch.

 

Tafod Elai Local Newspaper
Tafod Elai is published ten times a year.

Many contributors forward news stories for this local newspaper which is widely distributed in the area from Pontypridd to Llanharry and Tonyrefail to Pentyrch.

Top