School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Taliadau Ar-lein / Online Payments

Mae modd i rieni dalu am giniawau ysgol, ymweliadau a digwyddiadau ac yn y blaen arlein gan ddefnyddio system talu arlein Rhondda Cynon Taf.  Defnyddiwch y dolenni 'Ciniawau' ac 'Ymweliadau Addysgiadol' isod.

Parents are able to pay for school lunches, school trips and events etc. online by using the Rhondda Cynon Taf online payment system.  Use the 'Lunches' and 'Educational Trips' links below.

Dewiswch enw'r ysgol a 'Pob Categori' / Choose the school name and then 'All Categories'.

Ciniawau / Lunches

 

cliciwch / click 

Ymweliadau Addysgiadol / Educational Trips

 

cliciwch / click 

Canllawiau Talu / Guidance to make Payments

Top