School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Tric a Chlic

Mae Tric a Chlic yn gynllun ffoneg cyfrwng Cymraeg ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Am ragor o wybodaeth ac adnoddau, ewch i wefan Canolfan Peniarth ble gallwch brynu cardiau fflach, CD caneuon a CD RoM Tric a Chlic i gefnogi'ch plentyn. Mae pecyn i rieni ar gael hefyd sydd yn cynnwys yr holl adnoddau gan arbed £15 i chi.

Tric a Chlic is a Welsh language phonics scheme for the Foundation Phase. For more information and resources, visit the Canolfan Peniarth website where you can purchase flash cards, a CD of songs and CD RoMs to support your child. There is also a parent pack which includes all of the resources, saving you £15.

Top