School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Trosglwyddo / Transition - Ysgol Llanhari

       

Bydd gwybodaeth ynghylch y broses o drosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7, Ysgol Llanhari fis Medi  yn cael ei gosod ar y dudalen hon.

Information regarding the transition process from Year 6 to Year 7, Ysgol Llanhari in September will be posted on this page.

Cynllun Pontio Clwstwr Llanhari / Llanhari Cluster Transition Plan 2022-2023

Fideo Trosglwyddo Ysgol Llanhari / Llanhari Transition Video

Croeso i Ysgol Llanhari / Welcome to Ysgol Llanhari

 

   

Gwefannau Defnyddiol

Useful Websites

Top