School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Y 6 Maes Dysgu a Phrofiad / The 6 Areas of Learning and Experience

Bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys Chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh)

The new Curriculum for Wales will comprise of Six Areas of Learning and Experience (AoLEs)

 

Top