School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Y Dinasyddion Doeth / The Wise Citizens

 

Rhan bwysig o waith y Pwyllgor yma yw i hybu bywyd eco-gyfeillgar ym mhob agwedd o waith yr ysgol.  Gyda chymorth Miss Jones, lluniwyd u cynllun gweithredu yma wedi trafodaethau gyda'r Pwyllgor a Mr O'Neil.

 

An important part of this Committee's role is to think of eco-friendly ways to improve all aspects of school life.  With Miss Jones' help, this action plan was drawn up following discussions with the Committee and Mr O'Neil.

Cynllun Eco'r Ysgol 2017-2019 / School's Eco-Plan 2017-2019

Cefnogwch Masnach Deg / Support Fair Trade

Cynllun Gweithredu Eco-sgolion 2018-2019

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor llynedd, ysgrifennwyd at nifer o fusnesau a siopau lleol yn eu hannog i feddwl am eu defnydd o blastig.

 

Following a meeting of the Committee last year, a number of businesses and local shops were written to to encourage them to think about their use of plastic.

 

Posteri Plastig / Plastic Posters

Top