School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Y Siarter Iaith / The Welsh Language Charter

Llwyddom i ennill y Wobr Arian yn ystod 2021-2022 diolch i'n staff, disgyblion a ffrindiau'r ysgol ynghyd â holl waith caled 'Y Criw Cymraeg'.  Ymlaen â ni nawr i anelu at ennill y Wobr Aur eleni!

 

We succeeded in achieving the Silver Award during 2021-2022 thanks to the staff, pupils and friends of the school along with the hard work of the 'Criw Cymraeg'.  Onwards we go to gain the Gold Award this year! 

   

Targedau'r Siarter Iaith

 • Defnyddio technoleg trwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. apiau, y We, tecstio);
 • Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg;
 • Gwylio rhaglenni Cymraeg ar S4C/dros y We/DVDs;
 • Siarad Cymraeg y tu allan i’r ysgol (yn y siopau, parc, canolfan hamdden, wrth gerdded i’r ysgol;
 • Siarad Cymraeg gartref;
 • Siarad Cymraeg ar yr iard;
 • Siarad Cymraeg ar y coridor ac yn y neuadd ginio.

 

Welsh Language Charter Targets

 • Use technology in Welsh (e.g. apps, the internet, texting);
 • Listen to Welsh Music;
 • Watch Welsh programmes on S4C / online / DVDs;
 • Speak Welsh outside school (shops, park, leisure centre, walking to school etc.);
 • Speak Welsh at home;
 • Speak Welsh on the school yard;
 • Speak Welsh in the corridors and the lunch hall.

 

Top