School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Yr Urdd

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Llangrannog, Urdd Camp

Bydd cyfle i blant Blwyddyn 5 a 6 ymweld â Gwersyll yr Urdd, Llangrannog o ddydd Llun Mehefin 19 i ddydd Mercher, Mehefin 21, 2023.

Year 5 and 6 pupils will have the opportunity to visit the Llangrannog Urdd Camp between Monday, June 19th and Wednesday, June 21st 2023.

 

 

 

Ffurflen Iechyd 2023 Health Form 2023

(i'w chwblhau a'i hebostio i'r ysgol to complete and to email to school)

     

Asesiad Risg Gwersyll yr Urdd Llangrannog Llangrannog Urdd Camp's Risk Assessment

    

Gwefan Gwersyll Yr Urdd, Llangrannog Llangrannog Urdd Camp's Website

Top