School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

YGGG Llantrisant

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Get In Touch

Ysgolion Iach / Healthy Schools

 

 

Dyma’r posteri buddugol o’n cystadleuaeth ysgol gyfan yn ddiweddar i greu posteri newydd ar gyfer y Siop Ffrwythau.  Tasg anodd iawn oedd dewis y gwaith buddugol!

Here’s the winning posters in our recent whole school competition to create new posters for our Fruit Shop.  It was a very difficult task to choose the winning entries!

gan Elen D8

 

gan Jac D10

Top